Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Nr Data Porządek obrad
13 06.05.2020
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 13), Komisji Ustawodawczej (nr 41), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 23)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 10. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia