Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Nr Data Porządek obrad
12 06.05.2020
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 12), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 22), Komisji Ustawodawczej (nr 39)
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 108, druk sejmowy nr 279).
    Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 108 A).
    Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
    Uwagi, opinie stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia