Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Nr Data Porządek obrad
6 30.01.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (druk senacki nr 36, druki sejmowe nr 118, 148 i 148-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 36 A).
  materiały:
  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
  Forum Związków Zawodowych
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 37, druki sejmowe nr 117, 117-A i 149).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 37 A).
  materiały:
  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

retransmisja posiedzenia