Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nr Data Porządek obrad
83 02.08.2022 r.
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów na temat opodatkowania Działów Specjalnych Produkcji Rolnej w związku ze zwiększeniem sumy obrotów wynikających z inflacji oraz ewentualnej możliwości zwiększenia progów podatkowych.

retransmisja posiedzenia

 

82 19.07.2022
 1. Informacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotycząca przeglądu ustaleń ETO w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej.

retransmisja posiedzenia

 

81 19.07.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (druk senacki nr 757, druki sejmowe nr 2350 i 2412).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 757 A)
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy w kraju.

retransmisja posiedzenia

80 28.06.2022
 1. Informacja Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na temat bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście sytuacji na Ukrainie. Stan zapasów i rezerw strategicznych w Polsce w zakresie żywnościowym.

retransmisja posiedzenia - cz. 1


Druga część posiedzenia została utajniona w trybie art. 59 ust. 4 Regulaminu Senatu.

 

79 21.06.2022
 1. Bezpieczeństwo i jakość żywności.

retransmisja posiedzenia

78 07.06.2022
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 78), Komisji Środowiska (nr 79)
 1. Sektor biogazowy w Polsce – teraźniejszość i perspektywy rozwoju.

PROGRAM

Materiały: Urząd Regulacji Energetyki, ,  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Izba Gospodarcza "EKOROZWÓJ"Polska Izba Gospodarcza PIGEOR

retransmisja posiedzenia

77 07.06.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 724, druki sejmowe nr 2247, 2284 i 2284-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 724 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Rozpatrzenie ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (druk senacki nr 712, druki sejmowe nr 2180, 2190 i 2190-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 712 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

76 17.05.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk senacki nr 699, druki sejmowe nr 2185 i 2188).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 699 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 698, druki sejmowe nr 2152 i 2191).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 698 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

 

retransmisja posiedzenia

retransmisja posiedzenia - s. 179

75 26.04.2022
 1. Informacja rządu o pomocy rolnikom w związku z wysoką inflacją i rosnącymi kosztami produkcji rolnej a wysokimi cenami żywności.

retransmisja posiedzenia

74 11.04.2022
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 75), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 74)
 1. Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia poziomów recyklingu oraz innowacyjnych technologii spełniających wymogi BAT.

retransmisja posiedzenia