Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nr Data Porządek obrad
20 14.10.2020
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 20), Komisji Ustawodawczej (nr 80)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia