Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
125 15.12.2021
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 125), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 142)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem  Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
  2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia