Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
122 14.12.2021
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 122), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 141)
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem  Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (druk senacki nr 588, druki sejmowe nr 1742, 1796 i 1796-A).
    Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk 588 A) 
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
  2. Rozpatrzenie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (druk senacki nr 590, druki sejmowe nr 1789, 1808 i 1808-A).
    Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk 590 A)
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia