Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
105 08.10.2021
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 105), Komisji Infrastruktury (nr 53)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia