Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
102 06.10.2021
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 102), Komisji Infrastruktury (nr 51)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej (druk senacki nr 500, druki sejmowe nr 1448 i 1499).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 500 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 496, druki sejmowe nr 1399, 1480 i 1480-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 496 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk senacki nr 503, druki sejmowe nr 1534, 1544 i 1544 A).
  Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 503 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia