Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
100 09.09.2021
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 100), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 82)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia