Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
99 08.09.2021
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 99), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 79)
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 483, druki sejmowe nr 1447, 1497 i 1497-A).
    Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 483 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia