Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
90 20.07.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 434, druki sejmowe nr 1132, 1258 i 1258-A).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 434 A).
  2. Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 454, druki sejmowe nr 1372 i 1374).
    Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 454 A).
  3. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 (druk senacki nr 441, druki sejmowe nr 1278, 1294 i 1294-A).
    Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 441 A).

retransmisja posiedzenia