Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
59 04.01.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; 17 – Administracja Publiczna; 34 – Rozwój Regionalny; 43 – Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne; 75 – Rządowe Centrum Legislacji; 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe; 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem; 86 – Samorządowe Kolegia Odwoławcze ogółem; a także plany finansowe: Centrum Obsługi Administracji Rządowej; Centrum Usług Logistycznych; Funduszu Rekompensacyjnego; Funduszu Dróg Samorządowych; Funduszu Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej; Funduszu Dostępności (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).
    Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia