Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
13 06.02.2020
  1. Ponowne rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 61, druki sejmowe nr 158, 158-A, 192 i 192-A).

retransmisja posiedzenia