Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
9 30.01.2020
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 61, druki sejmowe nr 158, 158-A, 192 i 192-A).
    Poddany pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy wraz z poprawkami nie uzyskał większości głosów (druk senacki nr 61 A).

retransmisja posiedzenia