Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Obrony Narodowej

Nr Data Porządek obrad
32 29.06.2022 r.
Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (nr 32), Komisji Infrastruktury (nr 92)
 1. Rozpatrzenie ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (druk senacki nr 745, druki sejmowe nr 2308, 2313 i 2313-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki 745 A)
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

31 27.04.2022
Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (nr 31), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 178), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 110)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 41. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

30 21.04.2022
Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (nr 30), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 176)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 688, druki sejmowe nr 2108, 2145 i 2145-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy z poprawkami (druk senacki nr 688 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

29 05.04.2022
Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (nr 29), Komisji Ustawodawczej (nr 231), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 167)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 645).

retransmisja posiedzenia

28 16.03.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy o obronie Ojczyzny (druk senacki nr 666, druki sejmowe nr 2052, 2079 i 2079-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 666 A).

retransmisja posiedzenia

27 09.03.2022
Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (nr 27), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 99)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

26 08.03.2022
Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (nr 26), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 97)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (druk senacki nr 646, druki sejmowe nr 2057 i 2059).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 646 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

25 16.02.2022
 1. Informacja ministra obrony narodowej na temat aktualnego funkcjonowania Wojskowej Służby Zdrowia oraz perspektyw jej rozwoju.

retransmisja posiedzenia

24 04.02.2022
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 50), Komisji Obrony Narodowej (nr 24), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 133)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 36. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

23 04.02.2022
 1. Informacja ministra obrony narodowej na temat stanu obecnego i kierunków rozwoju szkolnictwa wojskowego.

   

 2. Przyjęcie ramowego planu pracy na rok 2022.

retransmisja posiedzenia