Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Obrony Narodowej

Nr Data Porządek obrad
9 11.02.2021 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (druk senacki nr 311, druki sejmowe nr 764 i 896).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 311 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Omówienie planu pracy komisji na rok 2021.

retransmisja posiedzenia

8 05.01.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 01 - Kancelaria Prezydenta RP; 29 - Obrona narodowa; 83 - Rezerwy celowe; 85- Budżety wojewodów ogółem; pozostałe części budżetowe w zakresie działu 752 - Obrona narodowa, a także plany finansowe: Agencji Mienia Wojskowego; Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie bez poprawek ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

7 29.09.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (druk senacki nr 206, druki sejmowe nr 573 i 602).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 206 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
   

retransmisja posiedzenia

6 17.06.2020
 1. Informacja ministra obrony narodowej na temat wsparcia, jakiego udziela Wojsko Polskie w czasie pandemii koronawirusa.

retransmisja posiedzenia

5 25.02.2020
 1. Informacja ministra obrony narodowej na temat ustaleń szczytu NATO w Londynie.

retransmisja posiedzenia

4 20.02.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 01 – Kancelaria Prezydenta RP; 29 – Obrona narodowa; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem; pozostałe części budżetowe w zakresie działu 752 – Obrona narodowa, a także plany finansowe: Agencji Mienia Wojskowego; Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych (druk senacki nr  70, druki sejmowe nr 112, 112-A, 204 i 204-A).
  Komisja Obrony Narodowej przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie bez poprawek ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.
 2. Przyjęcie planu pracy na rok 2020.

retransmisja posiedzenia

3 15.01.2020
 1. Informacja ministra obrony narodowej na temat aktualnie prowadzonych prac legislacyjnych.
 2. Dyskusja dotycząca planu pracy komisji.

retransmisja posiedzenia

2 03.12.2019
 1. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

1 13.11.2019
 1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia