Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Nr Data Porządek obrad
41 28.06.2022 r.
 1. Informacja na temat wspierania Polonii irlandzkiej ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języka polskiego.
 2. Sprawy różne.
40 07.06.2022
 1. Informacja senatora Republiki Francuskiej Jeana-Yves’a Leconte’a na temat francuskiego modelu wspierania diaspory.
 2. Sprawozdanie senatora Wojciecha Ziemniaka z obchodów Dnia Polonii w Berlinie oraz w Dublinie.
 3. Sprawozdanie senatora Jerzego Fedorowicza ze spotkań z Polonią w Amsterdamie.
 4. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

39 30.05.2022
 1. Kierunki polityki polonijnej w ocenie środowisk polonijnych i eksperckich – doświadczenia i rekomendacje.
  Program posiedzenia

retransmisja posiedzenia

38 20.05.2022
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 117), Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 38)
 1. Wyzwania związane z integracją uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce w świetle dotychczasowych doświadczeń.
  Program posiedzenia

retransmisja posiedzenia

37 17.05.2022
 1. Informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

36 11.04.2022
 1. Informacja na temat działalności Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, w tym wsparcia materialnego dla organizacji polskich i polonijnych w 2021 r.
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

35 22.03.2022
 1. Informacja o sytuacji Polaków i osób polskiego pochodzenia, którzy przybyli z falą uchodźców z Ukrainy oraz działaniach władz.
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

34 08.03.2022
 1. Prezentacja raportu „Jednostki polonoznawcze funkcjonujące w systemie nauki i szkolnictwa wyższego krajów byłego Związku Radzieckiego” (OE–380).
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

33 02.03.2022
Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 33), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 138)
 1. Informacja profesora Macieja Duszczyka z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego o pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Analiza potrzeb i rekomendacje.

retransmisja posiedzenia

32 15.02.2022
 1. Informacja Fundacji Kościuszkowskiej na temat działalności i promocji kultury polskiej oraz sytuacji ośrodków polonoznawczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki wraz z rekomendacjami w tym zakresie.
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia