Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Nr Data Porządek obrad
16 04.01.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 03 - Kancelaria Senatu; 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; 30 - Oświata i wychowanie; 45 - Sprawy zagraniczne; 83 - Rezerwy celowe oraz części budżetów: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwa Sportu; Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii; Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, które zawierają środki przeznaczone na rzecz Polonii i Polaków za granicą (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785, 785-A).
    Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie poprawki do ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia