Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

Nr Data Porządek obrad
68 29.06.2022
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (druk senacki nr 738, druki sejmowe nr 2246, 2289 i 2289-A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia