Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

Nr Data Porządek obrad
34 18.06.2021
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 26. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

retransmisja posiedzenia