Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

Nr Data Porządek obrad
33 09.06.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk senacki nr 416, druki sejmowe nr 1199, 1204 i 1204-A).
    Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 416 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia