Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

Nr Data Porządek obrad
27 05.05.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 371, druki sejmowe nr 1062, 1075 i 1075-A).
    Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 371 A).

retransmisja posiedzania