Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Nr Data Porządek obrad
52 05.01.2021

Porządek posiedzenia

  1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; 45 - Sprawy zagraniczne; 83 - Rezerwy celowe; 84 - Środki własne Unii Europejskiej; 85 - Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Instytutu Europy Środkowej; Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia; Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych; Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego; Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).
    Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji. 
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia