Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Array

Komisje senackie

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Nr Data Porządek obrad
21 26.05.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r. (druk senacki nr 121, druki sejmowe nr 199 i 359).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 121 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym. 
 2. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r. (druk senacki nr 122, druki sejmowe nr 200 i 360).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 122 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym. 
 3. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r. (druk senacki nr 123, druki sejmowe nr 305 i 361).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 123 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 4. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. (druk senacki nr 124, druki sejmowe nr 346 i 362).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 124 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito