Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Nr Data Porządek obrad
62 28.06.2022
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 734, druki sejmowe nr 2121, 2277 i 2277-A).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 734 A)
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia