Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Nr Data Porządek obrad
42 09.09.2021
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 42), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 117), Komisji Ustawodawczej (nr 186)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

retransmisja posiedzenia