Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Nr Data Porządek obrad
36 03.08.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii (druk senacki nr 472, druki sejmowe nr 1340, 1413 i 1413-A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia