Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Nr Data Porządek obrad
32 11.05.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk senacki nr 370, druki sejmowe nr 1012, 1037 i 1037-A).
  2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia