Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
63 17.11.2021
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 73), Komisji Środowiska (nr 63)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 560, druki sejmowe nr 1704, 1707 i 1707-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 560 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
   

retransmisja posiedzenia

62 29.10.2021
Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 40), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 71), Komisji Środowiska (nr 62)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

retransmisja posiedzenia

61 26.10.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 532, druki sejmowe nr 1588, 1645 i 1645-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 532 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

60 19.10.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 60), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 68)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (druk senacki nr 510, druki sejmowe nr 1514, 1553 i 1553-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 510 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

59 19.10.2021
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 53), Komisji Środowiska (nr 59)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk senacki nr 533, druki sejmowe nr 1400 i 1606).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 533 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

 

58 09.09.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 58), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 61), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 35)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

57 08.09.2021
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 60), Komisji Środowiska (nr 57)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 486, druki sejmowe nr 1129, 1173 i 1424).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 486 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

56 08.09.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 56), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 78), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 59)
 1. Rozpatrzenie dokumentu: „Ocena funkcjonowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645)” (druk senacki nr 479).

retransmisja posiedzenia

55 05.08.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 55), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 33), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 95)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

retransmisja posiedzenia

54 05.08.2021
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 58), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 32), Komisji Środowiska (nr 54)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. 

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona