Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
76 17.05.2022
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 76), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 106)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 2154, 2168 i 2168-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 700 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

75 11.04.2022
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 75), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 74)
 1. Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia poziomów recyklingu oraz innowacyjnych technologii spełniających wymogi BAT.

retransmisja posiedzenia

74 22.03.2022
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 77), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 146), Komisji Środowiska (nr 74)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (druk senacki nr 655, druki sejmowe nr 2051, 2054 i 2054-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 655 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

73 08.03.2022
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 73), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 120), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 59), Komisji Infrastruktury (nr 74), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 96)
 1. Morska energetyka wiatrowa w Polsce.
  Minister Infrastruktury, Polskie Sieci Elektroenergetyczne1, Polskie Sieci Elektroenergetyczne2, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Rada Ineresantów Portu Gdynia, Urząd Morski w Gdyni, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

retransmisja posiedzenia

72 02.03.2022
Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 58), Komisji Środowiska (nr 72), Komisji Ustawodawczej (nr 221)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk senacki nr 619).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

71 15.02.2022
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 92), Komisji Środowiska (nr 71)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 622, druki sejmowe nr 1947 i 1966).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 622 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

70 20.01.2022
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 70), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 89), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 54)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 36. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

69 19.01.2022
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 69), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 88)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 612, druki sejmowe nr 1843 i 1851).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 612 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia
 

68 04.01.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 22 – Gospodarka wodna; 41 – Środowisko; 51 – Klimat; 68 – Państwowa Agencja Atomistyki; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Babiogórskiego Parku Narodowego; Białowieskiego Parku Narodowego; Biebrzańskiego Parku Narodowego; Bieszczadzkiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Bory Tucholskie”; Drawieńskiego Parku Narodowego; Gorczańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego Gór Stołowych; Kampinoskiego Parku Narodowego; Karkonoskiego Parku Narodowego; Magurskiego Parku Narodowego; Narwiańskiego Parku Narodowego; Ojcowskiego Parku Narodowego; Pienińskiego Parku Narodowego; Poleskiego Parku Narodowego; Roztoczańskiego Parku Narodowego; Słowińskiego Parku Narodowego; Świętokrzyskiego Parku Narodowego; Tatrzańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Ujście Warty”; Wielkopolskiego Parku Narodowego; Wigierskiego Parku Narodowego; Wolińskiego Parku Narodowego (druk senacki nr 601, druki sejmowe nr 1624, 1819 i 1819-A).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.

retransmisja posiedzenia
 

67 15.12.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 67), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 48)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona