Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Nr Data Porządek obrad
53 03.08.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 53), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 57)
  1. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (druk senacki nr 473, druki sejmowe nr 1394, 1415 i 1415-A).
    Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 473 B).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia