Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Nr Data Porządek obrad
17 30.07.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 167, druki sejmowe nr 437, 437-A i 502).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 167 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym. 
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk senacki nr 162, druki sejmowe nr 455, 480 i 480-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 162 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym. 
   

retransmisja posiedzenia