Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Nr Data Porządek obrad
5 15.01.2020
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

retransmisja posiedzenia