Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Nr Data Porządek obrad
4 14.01.2020
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk senacki nr 33, druki sejmowe nr 119, 120 i 120-A).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 33 A).
    Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
    Materiał:
    Stowarzyszenie Forum  Recyklingu Samochodów

retransmisja posiedzenia