Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

z10
Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
8 06.02.2020
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 12), Komisji Infrastruktury (nr 8), Komisji Ustawodawczej (nr 19)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

retransmisja posiedzenia

7 06.02.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

6 06.02.2020
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 6), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 10)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

5 30.01.2020
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 5), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 8)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 39, druki sejmowe nr 43, 91 i 91-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 39 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  materiały:
  materiał porównawczy
  Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych  
  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

retransmisja posiedzenia

4 30.01.2020
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 7), Komisji Ustawodawczej (nr 15), Komisji Infrastruktury (nr 4)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 43).
  materiały:
  Prezes NSA   
  Prokuratoria Generalna
  Ministerstwo Finansów

retransmisja posiedzenia

3 30.01.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (druk senacki nr 58, druki sejmowe nr 128, 168 i 168-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 58 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  materiał porównawczy
  materiały:
  Związek Banków Polskich
     
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 55, druki sejmowe nr 121, 156 i 156-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 55 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu,  
  materiał porównawczy

  materiały:
  Polska Izba Inżynierów Budownictwa
  Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

retransmisja posiedzenia

2 17.12.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk senacki nr 21, druki sejmowe nr 44 i 52).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 21 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.
 3. Omówienie propozycji do planu pracy komisji oraz sprawy organizacyjne.

retransmisja posiedzenia

1 13.11.2019
 1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

z10
Poprzednia strona