Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

Nr Data Porządek obrad
90 28.06.2022
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 90), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 168), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 138)
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (druk senacki nr 737, druki sejmowe nr 2133, 2187  i 2187-A ).
    Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 737 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia