Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

Nr Data Porządek obrad
89 28.06.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (druk senacki nr 735, druki sejmowe 2204, 2280 i 2280-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 735 A). 
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druk senacki nr 732, druki sejmowe nr 2071 i 2315).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 732 A). 
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 736, druki sejmowe 2245, 2279 i 2279-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 736 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia