Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

Nr Data Porządek obrad
64 25.11.2021
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 64), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 117)
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk senacki nr 567, druki sejmowe nr 919, 1729, 1736 i 1736-A).
    Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 567 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia