Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

Nr Data Porządek obrad
62 17.11.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 555, druki sejmowe nr 1504, 1680 i 1680-A).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 555 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia