Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

Nr Data Porządek obrad
52 06.10.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 498, druki sejmowe nr 1508, 1543 i 1543-A).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 498 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia