Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

Nr Data Porządek obrad
47 03.08.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk senacki nr 474, druki sejmowe nr 1393, 1406 i 1406-A).
    Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 474 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
  2. Rozpatrzenie ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk senacki nr 469, druki sejmowe nr 1338, 1390 i 1390-A).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 469 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia