Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

Nr Data Porządek obrad
16 11.08.2020
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 168, druki sejmowe nr 388, 503 i 503-A).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 168 B).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia