Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
160 13.05.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 160), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 96)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

159 13.05.2021
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 95), Komisji Ustawodawczej (nr 159), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 44)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

retransmisja posiedzenia

 

158 13.05.2021
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 38), Komisji Ustawodawczej (nr 158), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 80)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk senacki nr 366).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

157 12.05.2021
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 60), Komisji Ustawodawczej (nr 157)
 1. Pierwsze czytanie projektu apelu o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów (druk senacki nr 392).

retransmisja posiedzenia

156 11.05.2021
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 59), Komisji Ustawodawczej (nr 156), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 92)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów i spółdzielców (druk senacki nr 359).

retransmisja posiedzenia

155 11.05.2021
 1. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego.
 2. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” (druk senacki nr 379).

retransmisja posiedzenia

 

154 11.05.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 154), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 90)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 383, druki sejmowe nr 867, 867-A, 1002 i 1002-A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 384, druki sejmowe nr 899, 1034 i 1034-A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

 

153 11.05.2021
Posiedzenie Komisji Zdrowia (nr 50), Komisji Ustawodawczej (nr 153)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk senacki nr 356).

retransmisja posiedzenia

152 05.05.2021
 1. Rozpatrzenie Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2018 roku (druk senacki nr 27).
 2. Rozpatrzenie Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2019 roku (druk senacki nr 305).

retransmisja posiedzenia

151 05.05.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 151), Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 31)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (druk senacki nr 357).

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona