Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
14 30.01.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 14), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 6)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o łódzkim związku metropolitalnym (druk senacki nr 42).
  materiały:
  Gmina Koluszki
  Prezes NSA
  Gmina Pabianice  
  Burmistrz Brzezin  
  Burmistrz Tuszyna 
  Burmistrz Rzgowa
  Prezydent Łodzi   
  Wójt Gminy Lutomiersk
  Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej  
  Unia Metropolii Polskich
  Gmina Głowno
  Ministerstwo Rozwoju
  Prokuratoria Generalna
  MSWiA  
  Ministerstwo Infrastruktury
  Ministerstwo Finansów

  Gmina Konstantynów Łódzki - pismo wpłynęło po posiedzeniu komisji


   

retransmisja posiedzenia

13 30.01.2020
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 8), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 5), Komisji Ustawodawczej (nr 13)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk senacki nr 31).
  materiały:
  Związek Banków Polskich
  Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej 
  NSA  
  Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
  Ministerstwo Rozwoju
  Prokuratoria Generalna  
  Ministerstwo Finansów

retransmisja posiedzenia

12 30.01.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 38, druki sejmowe nr 45, 45-A i 122).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 38 B).
  Opinia Biura Legislacyjnego
  materiał porównawczy
  materiały:
  Polskie Towarzystwo Informatyczne
  Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
  Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska
  Konfederacja Lewiatan
  byli prezesi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych   
  ZAiKS   
  ZAIKS 2
  Krajowa Izba Radców Prawnych
  Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol

  Krajowa Izba Radców Prawnych (wpłynęła po posiedzeniu Komisji)
  Izba Wydawców Prasy (wpłynęła po posiedzeniu Komisji)

retransmisja posiedzenia

11 17.01.2020
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 11), Komisji Ustawodawczej (nr 11)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej.

retransmisja posiedzenia

10 17.01.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej.

retransmisja posiedzenia

9 17.01.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 9), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 7)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

8 16.01.2020
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 10), Komisji Ustawodawczej (nr 8)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały wyrażającej solidarność z narodem australijskim (druk senacki nr 44).
 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej (druk senacki nr 32).

retransmisja posiedzenia

7 16.01.2020
17.01.2020
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej (druk senacki nr 47).


 

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

6 08.01.2020
14.01.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 6), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 5)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 30, druki sejmowe nr 69 i 107).
  Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy, mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 30 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  materiały:
  Opinia Biura Legislacyjnego
  materiał porównawczy
  Opinia prof. dr hab. Władysława Czaplińskiego
  Aneks do opinii
  Opinia prof. dr hab. Roberta Grzeszczaka
  Materiały:
  Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie
  Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
  Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
  Prezes Sądu Apelacyjnego w Bielsku-Białej, uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
  Krajowa Izba Radców Prawnych
  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego   
  Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu
  Krajowa Izba Radców Prawnych
  Rzecznik Praw Obywatelskich
  Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
  Organization for Security and Co-operation in Europe

  Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
  Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
  Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”  
  Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

retransmisja posiedzenia - cz.1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

5 08.01.2020
 1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. dotyczącego ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (sygn. akt K 6/17).
 2. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie projektu ustawy o łódzkim związku metropolitalnym.

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona