Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
18 06.02.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 18), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 11)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

17 06.02.2020
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w setną rocznicę Zaślubin Polski z Morzem 10 lutego 1920 roku w Pucku (druk senacki nr 64).
  Materiały:
  Projekt poprawki - senator Marek  Borowski

retransmisja posiedzenia

16 04.02.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 16), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 9)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 50) – rozważenie podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia wysłuchania publicznego.

retransmisja posiedzenia

15 30.01.2020
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 7), Komisji Ustawodawczej (nr 15), Komisji Infrastruktury (nr 4)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 43).
  materiały:
  Prezes NSA   
  Prokuratoria Generalna
  Ministerstwo Finansów

retransmisja posiedzenia

14 30.01.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 14), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 6)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o łódzkim związku metropolitalnym (druk senacki nr 42).
  materiały:
  Gmina Koluszki
  Prezes NSA
  Gmina Pabianice  
  Burmistrz Brzezin  
  Burmistrz Tuszyna 
  Burmistrz Rzgowa
  Prezydent Łodzi   
  Wójt Gminy Lutomiersk
  Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej  
  Unia Metropolii Polskich
  Gmina Głowno
  Ministerstwo Rozwoju
  Prokuratoria Generalna
  MSWiA  
  Ministerstwo Infrastruktury
  Ministerstwo Finansów

  Gmina Konstantynów Łódzki - pismo wpłynęło po posiedzeniu komisji


   

retransmisja posiedzenia

13 30.01.2020
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 8), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 5), Komisji Ustawodawczej (nr 13)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk senacki nr 31).
  materiały:
  Związek Banków Polskich
  Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej 
  NSA  
  Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
  Ministerstwo Rozwoju
  Prokuratoria Generalna  
  Ministerstwo Finansów

retransmisja posiedzenia

12 30.01.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 38, druki sejmowe nr 45, 45-A i 122).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 38 B).
  Opinia Biura Legislacyjnego
  materiał porównawczy
  materiały:
  Polskie Towarzystwo Informatyczne
  Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
  Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska
  Konfederacja Lewiatan
  byli prezesi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych   
  ZAiKS   
  ZAIKS 2
  Krajowa Izba Radców Prawnych
  Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol

  Krajowa Izba Radców Prawnych (wpłynęła po posiedzeniu Komisji)
  Izba Wydawców Prasy (wpłynęła po posiedzeniu Komisji)

retransmisja posiedzenia

11 17.01.2020
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 11), Komisji Ustawodawczej (nr 11)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej.

retransmisja posiedzenia

10 17.01.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej.

retransmisja posiedzenia

9 17.01.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 9), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 7)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona