Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
34 15.04.2020
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd RP do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020 (druk senacki nr 102).
 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały upamiętniającej ofiary Zbrodni Katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia (druk senacki nr 89).
 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 80. rocznicę prawnej likwidacji organizacji mniejszości polskiej w III Rzeszy (druk senacki nr 81).

retransmisja posiedzenia

33 13.03.2020
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 6), Komisji Zdrowia (nr 10), Komisji Ustawodawczej (nr 33)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 7. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

32 13.03.2020
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 5), Komisji Zdrowia (nr 9), Komisji Ustawodawczej (nr 32)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 88).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

31 12.03.2020
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 12), Komisji Ustawodawczej (nr 31)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 87).

retransmisja posiedzenia

30 12.03.2020
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w dziesięciolecie tej tragedii (druk senacki nr 86).

retransmisja posiedzenia

29 11.03.2020
Posiedzenie Komisji Zdrowia (nr 7), Komisji Ustawodawczej (nr 29)
 1. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  materiały:

  Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
  Propozycje BCC do projektu ustawy

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

retransmisja posiedzenia

28 11.03.2020
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego (druk senacki nr 82).
 2. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego.
 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę urodzin Lecha Bądkowskiego (druk senacki nr 73).
 4. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. dotyczącego ustawy o świadczeniach rodzinnych (sygn. akt K 38/13).

retransmisja posiedzenia

27 10.03.2020
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 10), Komisji Ustawodawczej (nr 27)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (cd.) (druk senacki nr 48).
 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (cd.) (druk senacki nr 72).
  Opinia Biura Legislacyjnego
  OE-287

retransmisja posiedzenia

26 05.03.2020
Posiedzenie Komisji Zdrowia (nr 6), Komisji Ustawodawczej (nr 26)
 1. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki nr 83, druki sejmowe nr 265 i 266).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 83 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

25 05.03.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 25), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 18)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 50) – wysłuchanie publiczne.

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona