Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Nr Data Porządek obrad
79 14.10.2020
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 209, druki sejmowe nr 378, 597 i 625).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 209 B).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2