Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Nr Data Porządek obrad
78 08.10.2020
  1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów (druk senacki nr 220).
  2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 209, druki sejmowe nr 378, 597 i 625).
    Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia