Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Nr Data Porządek obrad
73 23.09.2020
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 209, druki sejmowe nr 378, 597 i 625).
    Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia