Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Nr Data Porządek obrad
18 06.02.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 18), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 11)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia